Terugblik

Op 27 juni, 2 juli en 4 juli jl. vonden de Regiodagen Gemeentefinanciën plaats in respectievelijk Eindhoven, Zwolle en Utrecht.

De uitdagingen waar we het komende jaar voor staan: het Klimaatakkoord, het Interbestuurlijk Programma, de Omgevingswet, de Herziening financiële verhoudingen en de diverse regionale opgaven. Daar zullen we als overheden met elkaar en anderen aan moeten werken. Er is niet één manier en het zal niet altijd in één keer goed gaan, maar door met elkaar in gesprek te blijven, te zoeken naar nieuwe bruggen en te komen met creatieve oplossingen gaan we samen op weg naar nieuwe verhoudingen. Tijdens de drie Regiodagen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de financiële aspecten van een aantal onderwerpen waar deze nieuwe verhoudingen zullen moeten worden toegepast.

Wij danken de ruim 900 deelnemers die deze dagen hebben bezocht. Mede door deze deelnemers zijn de Regiodagen 2019 wederom een succes geworden.

Hieronder vindt u de gebruikte en beschikbare presentaties, foto’s en vlogs.

Presentaties

Hier vindt u alle beschikbare presentaties.

1. Vernieuwing BBV
2 Eerste hulp bij aanbesteden en accountantscontrole 
3. Actualisatie notitie grondbeleid-regiodagen
5. Wat gaan het interbestuurlijk toezicht van de toekomst betekenen 2019
6. Declaratie in het sociaal domein
7. Staatssteun Regiodagen 2019
8. Financiële effecten van de stelselwijziging Omgevingswet
9. Aan de slag met Iv3
10. SiSa in de garage voor groot onderhoud
11. Introductie Financien Participatiewet regiodag 2019 in Eindhoven
13. Financiering van de energietransitie
14. Wendbare bedrijfsvoering door duurzame inzetbaarheid
16. Het gemeentefonds, verdeelmodellen en circulaires voor beginners
17. Herijking gemeentefonds
18. Prestentatie rechtmatigheidsverantwoording Regiodagen
19. Beleidsvrijheid en Verantwoording

Fotoalbum

1_Eindhoven (1).jpg
1_Eindhoven (10).jpg
1_Eindhoven (11).jpg
1_Eindhoven (12).jpg
1_Eindhoven (2).jpg
1_Eindhoven (3).jpg
1_Eindhoven (4).jpg
1_Eindhoven (5).jpg
1_Eindhoven (6).jpg
1_Eindhoven (7).jpg
1_Eindhoven (8).jpg
1_Eindhoven (9).jpg
2_zwolle (1).jpg
2_zwolle (10).jpg
2_zwolle (11).jpg
2_zwolle (12).jpg
2_zwolle (13).jpg
2_zwolle (14).jpg
2_zwolle (15).jpg
2_zwolle (16).jpg
2_zwolle (17).jpg
2_zwolle (18).jpg
2_zwolle (19).jpg
2_zwolle (2).jpg
2_zwolle (20).jpg
2_zwolle (3).jpg
2_zwolle (4).jpg
2_zwolle (5).jpg
2_zwolle (6).jpg
2_zwolle (7).jpg
2_zwolle (8).jpg
2_zwolle (9).jpg
3_Utrecht (1).jpg
3_Utrecht (10).jpg
3_Utrecht (11).jpg
3_Utrecht (12).jpg
3_Utrecht (13).jpg
3_Utrecht (14).jpg
3_Utrecht (15).jpg
3_Utrecht (16).jpg
3_Utrecht (17).jpg
3_Utrecht (18).jpg
3_Utrecht (19).jpg
3_Utrecht (2).jpg
3_Utrecht (20).jpg
3_Utrecht (21).jpg
3_Utrecht (22).jpg
3_Utrecht (23).jpg
3_Utrecht (24).jpg
3_Utrecht (3).jpg
3_Utrecht (4).jpg
3_Utrecht (5).jpg
3_Utrecht (6).jpg
3_Utrecht (7).jpg
3_Utrecht (8).jpg
3_Utrecht (9).jpg

Video's